Mặt hàng Kinh doanh

Video

Bản Đồ Công Ty TNHH HẰNG HẢI

Họ thành công

Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn.
Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

Bill Gates
Bill Gates

Nếu bạn muốn làm giàu, hãy cân nhắc và tính toán như một nhà kinh tế đích thực trong mọi việc

WARREN BUFFETT
WARREN BUFFETT

Trả lời